Gemi Adamları Derneği- Gemi İş kazaları | Gemi adamı olmak istiyorum ve ne yapmalıyım?
16543
post-template-default,single,single-post,postid-16543,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Gemi adamı olmak istiyorum ve ne yapmalıyım?

Gemi adamı olmak istiyorum ve ne yapmalıyım?

 Denizci olmanın avantaj ve dezavantajları 

Öncelikle gemide ve açık denizde çalışmak için hem sağlam bir irade hem de sağlam bir bünyeyle birlikte sağlıklı olmak şarttır. Denizde çalışmak her ne kadar uzaktan kolay görünse de işin içine girildiği zaman zorlukları görülmektedir. Aile hasreti ,zaman zaman işlerin yoğunluğu , açık denizde iletişim kuramama ( cep telefonları açık denizlerde çekmez ) alt –üst ilişkisi ve hiyerarşiye uyma zorunluluğu , istediğin zaman dışarı çıkamam gibi zorlukları vardır. İyi yönlerine gelince genelde para biriktirmek için uygundur.Yiyecek ve içeceklere para vermeme , barınma olanaklarının olması en büyük avantajdır.

Nasıl gemici olunabilir ?

Gemici olmak için denizcilik lisesiden veya yüksekokullardan mezun olunmadıysa öncelikle denizcilik eğitimi alınmalıdır. Bunlar için piyasada birçok kurs bulunmaktadır. Gemicilik eğitimi kurstan kursa bağlı olarak yaklaşık 35-40 gün sürmektedir ve muhakkak devam zorunluluğu vardır. Kurstan sonra yine güvenlik sertifikaları için 3 günlük bir kurs gerekmektedir. Kurstan sonra gerçekleştirilecek sınavdan başarıyla ayrılanlar gemici olmaya hak kazanırlar.

Ayrıca askerlik görevini uzun dönem yapanlar için oniki ayını veya kısa dönem yapanlar için dört ayını güverte eri olarak yaptığını belgeleyenlerin kursa gitmeye gerekliliği  yoktur.

Diğer şartlar ise : 16 yaşını bitirmiş olmak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak ,gemiadamı olur sağlık raporu almak ve sabıka kaydı almak.

Nasıl yağcı olunabilir ? 

Yağcı olmak için denizcilik lisesiden veya yüksekokullardan mezun olunmadıysa öncelikle denizcilik eğitimi alınmalıdır. Bunlar için piyasada birçok kurs bulunmaktadır. Yağcılık eğitimi kurstan kursa bağlı olarak yaklaşık 35-40 gün sürmektedir ve muhakkak devam zorunluluğu vardır. Kurstan sonra yine güvenlik sertifikaları için 3 günlük bir kurs gerekmektedir. Kurstan sonra gerçekleştirilecek sınavdan başarıyla ayrılanlar yağcı olmaya hak kazanırlar.

Ayrıca askerlik görevini uzun dönem yapanlar için oniki ayını veya kısa dönem yapanlar için dört ayını makine eri  olarak yaptığını belgeleyenlerin kursa gitmeye gerekliliği  yoktur.

Diğer şartlar ise : 16 yaşını bitirmiş olmak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak ,gemiadamı olur sağlık raporu almak ve sabıka kaydı almak.

Nasıl aşçı ve kamarot olunabilir ? 

Aşçı  , aşçı yardımcılığı veya kamarot olmak için denizcilik müsteşarlığının açtığı kurslara katılmak mecburidir.Kursların süresi 15 gün olup devam zorunluluğu vardır. Güvenlik sertifikalarını almak içinde 3 gün kursa gitmek ve sınavdan başarıyla ayrılmak şarttır.

Aşçı ,aşçı yardımcısı ve kamarot olacak olanlar için istenen diğer şartlar ise ; 16 yaşını bitirmiş olmak , en az ilköğretim mezunu olmak , gemiadamı sağlık raporu ve sabıka kaydı almaktır.

Mutfak personelinin hepsi için ayrıca portör muayenesi ( bulaşıcı hastalık testi ) yaptırılması gerekmektedir.